Category Archives: EuroparlTV

Európsky Dialóg je práve v Európskom Parlamente!

Naša redaktora Európskeho Dialógu Katarína Adamcová sa práve nachádza v Európskom Parlamente, kde vás bude tento týždeň informovať o:

Erasmus: o práci a štúdiu v zahraničí

Program Erasmus dostal významnú finančnú injekciu – EPTV zisťuje, ako sa študijné a pracovné možnosti otvárajú miliónom mladých občanov EÚ.

Fórum: Odpočítavanie do volieb sa začalo!

Deväť mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu hovoria štyria poslanci v živej diskusii o svojich prioritách i o tom, ako o nich upovedomiť občanov EÚ.