Category Archives: Úspechy

Noví lídri v Európskom dialógu

Minulý týždeň sa uskutočnilo v poradí druhé valné zhromaždenie Európskeho dialógu, na ktorom sa zrekapitulovalo fungovanie počas prvého roku a stanovili sa nové plány a ciele do toho nasledovného.

Najšťastnejší národ sveta vymenoval troch Slovenských študentov ako ambasádorov!

Dánsky minister školstva ocenil slovenských študentov študujúcich v Dánsku.

Ambasádori sú poväčšine vymenovaní spomedzi diplomatov a už vôbec nie je časté, že sa ambasádormi stávajú mladí ľudia, ktorí študujú na univerzite. Avšak traja mladí študenti z Bratislavy, Martina a Nitry, ktorí študujú v Dánsku, sú špeciálny prípad. Tento rok im bol pridelený titul „Youth Goodwill Ambassador of Denmark“.  Ich prácou je podporovať výmenné programy do Dánska ako aj rozvíjať medzikultúrne znalosti a kariérne príležitosti v tejto krajine. „Je to veľká česť a veľmi vzrušujúca príležitosť!“ hovoria novovymenovaní mladí ambasádori, Alexandra, Lucia a Pavol.

Laureátom sa stal Bielorus, Ales Bialiatski!

Tento týždeň sa v Štrasburgu stretávajú členovia národných parlamentov počas Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Okrem analýz,voľby sudcov a prediskutovania situácií ochrany ľudských práv  v Európe sa dnes stretli pri odovzdaní ľudsko-pravnej ceny nazvanej po československom politikovi a bojovníkovi za ľudské práva, Václavovi Havlovi.

26 rokov + 3 miliónov študentov = Program Erasmus

Do programu Erasmus sa od jeho spustenia v roku 1987 zapojili už viac ako 3 milióny študentov, ako vyplýva z dnes uverejnených údajov. Štatistiky ukazujú, že vďaka programu Erasmus strávilo v akademickom roku 2011/2012 rekordných 250 000 študentov časť svojho vysokoškolského štúdia v zahraničí alebo absolvovalo v zahraničnej spoločnosti pracovnú stáž, ktorá môže zvýšiť ich šancu na nájdenie si zamestnania. Viac ako 46 500 akademických a administratívnych pracovníkov takisto získalo podporu z programu Erasmus na to, aby mohli vyučovať alebo absolvovať odbornú prípravu v zahraničí. Cieľom takýchto výmen je zlepšiť kvalitu výučby a vzdelávania v 33 krajinách, ktoré sa podieľajú na programe (členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko).

Bicyklovanie za študentskú mobilitu?! To je Ride for your rights!

Áno, správne čítate. Bicyklovať sa dá aj s duchovným posolstvom. Tím Ride for your rights tento rok od 15. júla až do 6.septembra, z Viedne až do Ankary bicykluje aj za Tvoje práva.

Slovenská výstava v budove Berlaymont Európskej komisie

Pri príležitosti 20. výročia Slovenskej republiky sa pod záštitou predsedu vlády SR R. Fica, predsedu Prešovského samosprávneho kraja P. Chudíka a podpredsedu Európskej komisie M. Šefčoviča konala výstava „Slovensko – Minulosť a budúcnosť očami slovenských študentov.“ Priamo v centrále Európskej komisie Berlaymont v Bruseli.

Slovenský projekt na odhaľovanie plagiátorstva v prácach vysokoškolákov dostal európske ocenenie!

Dnes 6.6.2013 Európska Komisia vyhlásila výsledky súťaže o európske ocenenie za inováciu vo verejnej správe. Slovensko zabodovalo projektom ANTIPLAG Centra vedecko-technických informácií SR, ide o systém odhaľovania plagiátorstva v prácach vysokoškolákov.

Kvíz o Európskom parlamente vyhrala UCM

Pri príležitosti osláv Dňa Európy organizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku kvíz pre vysokoškolských študentov. Celkovo sa zúčastnili štyri Univerzity: Univerzita Komenského, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Univerzita Konštantína Filozofa a Stredoeurópska vysoká škola v Skalici.

Maroš Korman, nový člen Výkonnej rady Európskej študentskej únie

Európska študentská únia je reprezentatívny orgán približne 11 miliónov európskych študentov, ktorí sú združení v ESU cez svoje národné únie. Zmyslom ESU je zjednotenie, tréning, informačné vybavenie zástupcov študentov a ich koordinácia v európskej vysokoškolskej politike. Misiou únie je ochrana a posilnenie práv študentov v súvislosti so vzdelávaním, ale aj práv demokratických, politických a sociálnych.

Európsky dialóg perspektívneho postoja postupuje do Aachenu

Európska cena Karola Veľkého pre mládež sa udeľuje za projekt, ktorý podporuje európske porozumenie, rozvoj európskej identity a integráciu. Projekty bolo možné predložiť do 18. februára 2013. Tento rok sme sa zapojili do súťaže aj my – Európsky dialóg perspektívneho postoja ako jeden z trinástich slovenských projektov. Víťazi zo všetkých 27 členských štátov EÚ sa stretnú v európskom kole 24. apríla 2013 v Aachene (v Nemecku).