Dekáda Slovenska v EÚ – Akú Európu chceme pre mladých ľudí?

Centrum pre európske záležitosti, Slovenská atlantická komisia, členovia Stredoeurópskej strategickej rady, pod záštitou Miroslava Lajčáka, podpredsedu vlády SR a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si Vás dovoľujú pozvať na Plenárne zasadnutie Národného konventu mladých,DEKÁDA SLOVENSKA V EÚ – AKÚ EURÓPU CHCEME PRE MLADÝCH ĽUDÍ?

Plenárne zasadnutie sa bude konať 5. mája  v priestoroch Historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky,
Župné námestie, Bratislava, so začiatkom od 12.30 hod.

Plenárne zasadnutie Národného konventu mladých je organizované ako panelová konferencia o zhodnotení desiatich rokov členstva Slovenska v Európskej únii, výzvach európskej integrácie z pohľadu mladých ľudí a možnostiach, ktoré pre nich prinesie predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ v roku 2016.

Projekt votEUzen – Národný konvent mladých dopĺňa Národný konvent o Európskej únii o jedinečné aktivity s mladými ľuďmi na Slovensku a jeho cieľom je predovšetkým poukázať na pozitívnu pridanú hodnotu členstva v Európskej únii, posilniť vnímanie idey euroobčianstva medzi mladou generáciou, a mobilizovať k účasti na voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2014. Našou snahou je ukázať, že Európska únia dáva v rámci volieb do Európskeho parlamentu aktívny priestor každému mladému Slovákovi vyjadriť sa k svojej európskej budúcnosti, a byť „votEUzen“ (pozn. „vot“ = vote; „EU“ = European Union; „zen“ = Citizen). Dôležitosť dialógu o európskych témach a EÚ ako takej narastá najmä v súvislosti s nízkou volebnou účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu na Slovensku, a blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu. Aj prostredníctvom dialógu o európskych témach chceme motivovať mladých ľudí, aby sa zúčastnili na voľbách a využili svoje právo ako aktívni euroobčania.

Na podujatie sú pozvaní ambasádori projektu votEUzen – Národný konvent mladých, účastníci diskusií Speaking Tour a súťaže Who Wants to Be a Millionaire, ktoré boli súčasťou aktivít projektu. Okrem nich sa podujatia zúčastnia aj študenti vybraných gymnázií a široká verejnosť. Po oficiálnom programe nasleduje v kaviarni Scherz na Palisádach v Bratislave finále súťaže Who Wants to Be a Millionaire o účasť na stretnutí mládeže „European Youth Event“ v Štrasburgu, a neformálny networking.

Z dôvodu obmedzenej kapacity podujatia si Vás dovoľujeme požiadať o registráciu prostredníctvom nižšie uvedeného linku do 30. apríla 2014 (streda).

Link na registráciu:

https://www.etouches.com/ereg/index.php?eventid=90305&

Comments

comments