Jahnke: Prihovorte sa cudzincovi

Erasmus+, nový európsky program pre vzdelávanie, školenia, mládež a šport, ktorý spustia v januári 2014, nadviaže na Erasmus a umožní do roku 2020 až 4 miliónom ľudí študovať, vzdelávať sa, učiť či pracovať ako dobrovoľník v zahraničí. Očakávaný rozpočet programu na obdobie 2014-2020 je okolo 14,5 miliardy eur, čo predstavuje 40-percentný nárast v porovnaní so súčasnými vzdelávacími výmennými pobytmi. Erasmus+ nahradí súčasný Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), ako aj programy Mládež v akcii, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy spolupráce industrializovaných krajín.

Položili sme pár otázok novozvolenému prezidentovi Erasmus Student Network Stefanovi Jahnke.

Ako hodnotíte z pohľadu prezidenta ESN novo navrhnutú štruktúru programu Erasmus+?

Tešíme sa, že sa trialóg nakoniec dohodol na názve. Nanešťastie, samostatné rokovania ohľadne viacročného finančného rámca naznačujú, že namiesto pôvodných 19 miliárd bude na nový program vyčlenených len okolo 14,5 miliardy eur. Veríme však, že to pokryje potrebné minimálne výdavky na nový program, ktorý zefektívni programy pre Mládež, Vzdelávanie a Šport.

Všeobecný rámec nového programu je už schválený, stále však treba dotiahnuť veľa detailov. V priebehu uplynulých 6 rokov ESN kontinuálne stimulovalo program Erasmus prostredníctvom ESNSurvey a prieskumu PRIME a teší nás, že sme boli konzultovaní ohľadne mnohých relevantných častí programu. Aj po schválení právneho základu bude ESN pokračovať v stimulovaní programu a navrhovaní možných vylepšení kvality študentských mobilít. Plné uznanie kreditov zo zahraničia je stále jednou z hlavných starostí Erasmus študentov a ESN bude aj naďalej poukazovať na zostávajúce nedostatky a podporovať Európsku komisiu v riešení tejto otázky.

Európskym cieľom do konca dekády je zvýšiť celkovú študentskú mobilitu aspoň na 20%. V súčasnosti v zahraničí študuje alebo stážuje s Erasmus podporou alebo podporou z iných verejných či súkromných prostriedkov 10% európskych študentov. Približne 4,5% z nich dostáva Erasmus grant.

Myslíte si, že je možné dosiahnuť 20-percentnú študentskú mobilitu v Európe? Mohli by ste nám priblížiť, prečo by mal študent vycestovať?

Sme si vedomí, že 20-percentná študentská mobilita je veľmi ambiciózny cieľ, ktorý bude kvôli súčasným národným škrtom v oblasti vzdelávania náročné dosiahnuť. Nový program Erasmus+ plánuje vyslať do zahraničia do roku 2020 približne 4 milióny študentov.

Cesta za hranice obohacuje študenta v mnohých oblastiach. Po prvé, osobnostne vyrastie, porozumie lepšie iným kultúram, zvýši si sebavedomie a toleranciu. Okrem toho, zamestnávatelia oceňujú tzv. soft skills, ktoré študenti nadobudnú počas štúdia v zahraničí. V neposlednom rade študent spozná kamarátov z celého sveta, s ktorými zažije nezabudnuteľné chvíle a buďme úprimní – kto by nechcel mať v rozličných krajinách sveta gauč, na ktorom by mohol prespať?

Erasmus Student Network vybral študentov z každej z účastníckych krajín, ktorí vycestovali na Erasmus medzi rokmi 2012- 2013, aby reprezentovali trojmiliónový medzník.

Mohli by ste nám bližšie objasniť akciu s trojmiliónovým medzníkom?

Erasmus Student Network pomohol Európskej komisii pri výbere jedného študenta z každej z 34 účastníckych krajín. Tí budú reprezentovať 3 000 000 Erasmus študentov, ktorí vycestovali do zahraničia za uplynulých 25 rokov. Sme pyšní, že nám Komisia zverila túto úlohu a chceme ešte raz pogratulovať všetkým šťastlivým študentom, že sa môžu nazývať troj-milióntym Erasmus študentom.

Pred pár mesiacmi Vás zvolili za prezidenta ESN na obdobie 2013/2014. Máte pred sebou veľmi aktívny rok. Aké sú Vaše vízie? Kde by ste chceli posunúť jednu z už teraz najaktívnejších európskych organizácií?

V uplynulých rokoch sa aj ESN rozrástla na jednu z najväčších študentských organizácií v Európe s viac ako 12 000 členmi a viac ako 17 000 mentormi, ktorí sa starajú o medzinárodných študentov v 436 „pobočkách“ v 36 európskych krajinách.

Ja osobne by som chcel viac zviditeľniť našu organizáciu ako aj všetky jej pozoruhodné  iniciatívy ako SocialErasmus, ktorý pomáha študentom integrovať sa do lokálnej komunity angažovaním sa v prospešných dobrovoľníckych aktivitách v ich hosťovskej krajine alebo Exchangeability, ktorá stimuluje študijné mobility študentov s postihnutím.

Odkedy máme centrálu v Bruseli, je ťažké byť neustále v kontakte so všetkými lokálnymi pobočkami. Určite by som chcel zlepšiť kontakt medzi miestnou a medzinárodnou úrovňou a ponúkať našim pobočkám viac služieb. ESN pobočky majú mnohé výhody v porovnaní s nezávislými.

Jednou z hlavných vecí, na ktoré by som sa chcel zamerať je spôsob, ako priviesť ďalší rok Erasmus študentov k účasti na voľbách do Európskeho parlamentu. Pre nás je dôležité vytvoriť mladú spoločnosť, ktorá by sa aktívne zapájala a chápala význam kultúrne rozmanitej, jednotnej a všetkým prístupnej Európy.

Ako by ste zhrnuli z pohľadu mladého človeka súčasnú situáciu v EÚ?

Je očividné, že mladí Európania v dôsledku krízy značne utrpeli. Preto je dôležité, aby mal každý možnosť zúčastniť sa výmeny, ktorá by v budúcnosti zaistila pracovnú mobilitu a sebavedomie mladých Európanov, ktorí si utvárajú Európu podľa svojich predstáv. Politické inštitúcie sa pomaly otvárajú diskusiám s mladými ľuďmi a je nevyhnutné, aby sa mladí do tohto procesu viac zapájali.

Čo by ste odkázali mladým Európanom?

Všetkým mladým ľuďom by som odporučil vycestovať na Erasmus prípadne na iný program a zažiť to, čo si toľkí cenia vo svojom osobnom i pracovnom živote.

Okrem toho by som každého chcel povzbudiť, aby sa aktivizoval ako dobrovoľník a pracoval na internacionalizácii vo svojej krajine. Aktívny občan obohacuje nielen spoločnosť, ale aj seba.

Neformálne by som dodal jednu radu: „Prihovorte sa cudzincovi.“ Budete prekvapení, koľko môžete mať spoločného a aké zaujímavé príbehy si vypočujete. Túto obohacujúcu radu som dostal pred pár rokmi od babičky a odvtedy neustále vyhľadávam tieto typy konverzácií, či už v rade v supermarkete alebo na vlak.

Pripravil Miroslav Hajnoš

Photos: Erasmus Student Network

Comments

comments