Erasmus: o práci a štúdiu v zahraničí

erasmus=tv

Program Erasmus dostal významnú finančnú injekciu – EPTV zisťuje, ako sa študijné a pracovné možnosti otvárajú miliónom mladých občanov EÚ.

Erasmus+, nový program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, ktorý sa spustí v januári 2014 a bude trvať do roku 2020, bude stavať na odkaze predchádzajúceho programu a ponúkne 4 miliónom mladých ľudí možnosť študovať, školiť sa, vyučovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. Plánovaný rozpočet programu na roky 2014 – 2020 je okolo 14,5 mld. EUR, čo je o 40 % viac ako finančné prostriedky určené na prebiehajúce programy vzdelávania a odbornej prípravy s prvkami mobility. Program Erasmus+ nahradí súčasný program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), ako aj programy Mládež v akcii, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program bilaterálnej spolupráce s priemyselnými krajinami.

Miroslav Hajnoš

Zdroj: EuroparlTV

Comments

comments