Erasmus+: väčšia podpora, viac možností

sdfas

Slovensko patrí medzi krajiny EÚ kde sa záujem vycestovať na zahraničnú mobilitu stále zvyšuje. V predchádzajúcom akademickom roku využilo program Erazmus až 2685 slovenských študentov.

„Erasmus for all“ alebo „Yes Europe“ boli konkurentmi nového názvu programu, ktorý nakoniec pod označením Eramus+ zastreší niekoľko doterajších vzdelávacích programov (Comenius, Erazmus, Erazmus Mundus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Youth in Action), pričom po prvý krát bude zahŕňať aj športovú politiku na lokálnej úrovni. Poslankyňa Európskeho Parlamentu Katarína Neveďalová ako tieňová spravodajkyňa EP pri vyjednávaniach s Európskou komisiou a bývalým Írskym predsedníctvom informovala o tejto novinke na tlačovej konferencií ktorá sa uskutočnila 9.7. V Európskom informačnom centre. „Vzdelávací program Erazmus + zlepší zamestnateľnosť mladých ľudí a otvorí im nové možnosti. Aj prostredníctvom neho sa nám podarí zabezpečiť, aby aj Slováci dostali viac šancí rozšíriť si svoje zručnosti, jazykové schopnosti a skúsenosti, čo zlepší ich situáciu na trhu práce“ vyhlásila Katarína Neveďalová.

Jeho pridanou hodnotou bude podľa poslankyne fakt, že bude už len jeden program, na ktorý uchádzači budú môcť obrátiť so žiadosťami o financovanie, zatiaľ čo počet tých, ktorí takúto podporu získajú by sa mal takmer zdvojnásobiť. Erazmus+ podporí iniciatívy v hodnote asi 16 miliárd Eur a umožní medzinárodnú študijnú mobilitu, stáž alebo dobrovoľníctvo vyše 4 miliónom Európanov. Program reflektujúci nepriaznivú situáciu na trhu práce sa bude zamieravať hlavne na mobilitu, spoluprácu a politické reformy. Ďalšou dobrou správou bude podľa slov poslankyne špeciálna pôžička na podporu magisterského štúdia v zahraničí, ktorá sa bude splácať hypotekárne s možnosťou ročného prerušenia a na základe rozhodnutí členských štátov prípadnou povinnosťou splácať až po dosiahnutí určitej výšky príjmu.

Tlačová konferencia

Pri tejto príležitosti prezentoval riaditeľ Informačnej kancelárie EP na Slovensku Robert Hajšel, zistenia Eurobarometra k situácii mladých ľudí v Európe a možných vplyvoch krízy na ich ochotu ísť voliť vo voľbách do EP. Podľa jeho slov je účasť mladých Slovákov vo voľbách do EP (13%) v porovnaní s voľbami na národnej úrovni (51%) alarmujúco nízka.

Martina Topercerová

Comments

comments