Stretnutie s generál poručíkom Olivier de Bavinchove, veliacim generálom Eurocorps

Eurocorps sú medzivládnymi vojenskými zložkami niektorých Európskych štátov. Štáty, ktoré participujú sú Belgicko, Nemecko ,Francúzsko, Luxembursko, Španielsko, Grécko, Poľsko, Taliansko a Turecko. Základňa Eurocorps sídli v Štrasburgu. V Európskom parlamente sme sa zúčastnili na vystúpení generál poručíka Olivier de Bavinchove, ktorý hovoril o jeho pôsobení v Afganistane, ktoré skončilo po 15 mesiacov v januári 2013.

Podľa jeho slov bol hlavnými problémom Afganistanu drogový trh s ópiom a vysoká miera korupcie. Predtým ako začali tieto jednotky svoje pôsobenie v Afganistane, krajina nepoznala žiadnu administratívnu štruktúru, demokratické organizácie, ani systém. Neexistovali žiadne ministerstvá, nemocničný systém, ani vybudované školstvo. Demonštroval to na príklade školského systému, keď v roku 2001 chodilo na univerzitu len 50, 000 študentov, a to všetko mužov. Dnes už na univerzitu chodí 9 miliónov študentov vrátane žien. Napriek tomu bude treba ďalších 40 rokov kým sa krajina stabilizuje, vystriedajú sa generácie a demokracia sa tam naozaj zakotví. Ako sám doplnil, vždy to záleží od politickej vôle.

Spoločnosť v Afganistane je úplne rozdielna od našej. 75% populácie bolo mladšej než 25 rokov a stále pretrváva nerovnoprávne postavenie medzi mužmi a ženami. A podľa jeho slov to bude práve reforma uskutočnená vďaka ženám, ktoré budú vzdelané a keď budú vychovávať deti, budú im posúvať a vštepovať tieto hodnoty. Dnes už má 18% žien mobilné telefóny, čo je obrovský krok smerom k otvorenosti spoločnosti.

Vyjadril ľútosť nad stratou veľkého množstva vojakov a sám zhodnotil, že namiesto bojov sa mala hneď upevňovať administratívna štruktúra a systém v štáte hneď od začiatku. Hoci sa aplikoval západný typ demokracie postavenej na vláde práva, sám povedal, že sme príliš arogantní a aplikovali sme naše pravidlá v spoločnosti, ktorá na ne nie je pripravená a ktorá je založená na kmeňových vzťahoch. Rozumie prečo sú občania Európy netrpezliví a skeptickí z pôsobenia v Afganistane, napriek tomu si myslí, že sa dosiahol úžasný pokrok. Podľa jeho slov je to chyba európskych politikov, ktorí nie sú schopní dostatočne vysvetliť prečo sú podobné misie potrebné. Sám nepredpokladá, že sa natrvalo odíde z Afganistanu, nakoľko si myslí, že určitý druh podpory demokratickej vlády a kooperácie v rámci pomoci tomuto štátu.

Celkovo bol jeho prejav veľmi zaujímavý, presvedčujúci a poskytol nám nový pohľad na vec, ktorý bol priamy a veľmi pozitívny s ohľadom na prácu vojakov v Afganistane.

SAM_1763

Žofia Jakubová

Comments

comments