Európsky dialóg ide “dobýjať” Európsky parlament!

Už druhý zástupca Európskeho dialógu, po Miroslavovi Hajnošovi, sa momentálne nachádza na ceste do Štrasburgu za účelom účasti na júnovom zasadnutí Európskeho parlamentu. Redaktorka eD Mgr. Elena Krušková vám bude priamo zo srdca Európskeho parlamentu prinášať aktuálne informácie z pléna, rozpráv ale aj zaujímavé formálne či neformálne rozhovory s europoslancami, s cieľom priblížiť činnosť Európskeho parlamentu verejnosti.

Predmetom júnovej rozpravy europoslancov v rámci plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu budú nasledujúce témy:

 • Organizovaná trestná činnosť, korupcia a pranie špinavých peňazí
 • Sociálne investície do rastu a súdržnosti
 • Potraviny určené pre dojčatá a malé deti a potraviny na osobitné lekárske účely
 • Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby
 • Návrh opravného rozpočtu č. 1/2013 – Výdavky súvisiace s pristúpením Chorvátska k EÚ
 • Žiadosť o medzinárodnú ochranu podaná štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v EÚ
 • Zriadenie systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov
 • Priznávanie a odnímanie medzinárodnej ochrany
 • Dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc za mimoriadnych okolností
 • Účtovné závierky a súvisiace výkazy určitých druhov podnikov
 • Požiadavky na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
 • Právny rámec Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru
 • Ľudské práva, demokracia, sloboda tlače a médií vo svete
 • Širšie transatlantické partnerstvo
 • Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP
 • Obnova a demokratizácia Mali
 • Správa o pokroku Islandu za rok 2012
 • Opakované použitie informácií verejného sektora
 • Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu

Naša zástupkyňa sa stretne aj so slovenskými europoslancami, s ktorými uskutoční ďalšie rozhovory, ktoré budú v priebehu júna až augusta zaradené do našej rubriky “Zo zákulisia europoslancov”. Rovnako ako v prípade prvého redaktora eD, Elenka bude počas celej svojej návštevy svoje postrehy tweetovat na internetovej platforme Twitter. Nasledujte ju na účte: @EKruskova a hastage: #EDPA.

Pripravili sme pre vás aj menší bonus, počas júnovej schôdze vytvoríme 28 info-grafických obrázkov, kde búdu zobrazené zaujímavosti z Európskeho parlamentu, ako aj zo stretnutí s europoslancami, ktoré budeme publikovať na našej facebook-ovej stránke.

Buďte v obraze! Európsky dialóg vám prináša “Fresh EU infošky

Miroslav Hajnoš

Comments

comments