Európsky dialóg, ktorý ste si mohli už aj vypočuť…

Európsky dialóg perspektívneho postoja bol hosťom už v dvoch rádiách a ešte zďaleka nekončíme. Naopak, práve začíname a rozbiehame sa. Prvým našim výstupom bolo hosťovanie v rádiu Aetter, ktoré je univerzitným rádiom v Trnave. Pozvanie do rannej show prijali členovia projektu Anna Ragančíková a Filip Sekan, ktorí priblížili fungovanie celého projektu ako takého, štýl práce, akcie a podujatia, ktorých sa zúčastňujeme a ciele, ktorých sa držíme. Celá ranná show bola v uvoľnenej študentskej atmosfére s príjemnou hudbou, kde sme formou diskusie prebrali projekt, a načreli do každej jeho oblasti.

Takisto sme v rámci európskych tém v rádiu Regina v Banskej Bystrici, prezentovali Európsky dialóg, kde členka Anna Ragančíková priblížila poslucháčom hlavné ciele projektu, jeho funkcie, členov ale aj e-magazín, ktorý, veríme, bude čoskoro aj v tlačenej podobe a je na Slovensku jedinečným magazínom takéhoto typu. Vysvetlila, že kvôli nízkej informovanosti o dianí v Európskej únii sa spojila skupina mladých ľudí, ktorí sa rozhodli takto angažovať a bojovať s týmto problémom v súčasnosti, ktorým je aj fakt, že mnohí aj mladí ľudia a študenti nachádzajú skôr negatíva na zoskupení krajín akým je Európska únia. Preto sa snažíme z tohto jedinečného spoločenstva kultúr vyťažiť naozaj len to najlepšie a tak pomôcť lepšej budúcnosti národa, EÚ ale aj nám – mladým.

Objasnili sme ciele a vízie projektu do budúcna a zároveň sme urobili ďalšie kroky k lepšej informovanosti, ku ktorej aj vás povzbudzujeme a naďalej od nás budete dostávať množstvo informácií o rôznych projektoch, stážiach, konferenciách a súťažiach, do ktorých sa môže zapojiť či už škola, skupina alebo jednotlivec. Tak neváhajte a zapojte sa aj vy!

Anna Ragančíková

Comments

comments