Fórum: Odpočítavanie do volieb sa začalo!

Deväť mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu hovoria štyria poslanci v živej diskusii o svojich prioritách i o tom, ako o nich upovedomiť občanov EÚ.

Zdroj: EuroparlTV

Comments

comments