Grécke predsedníctvo v Rade Európskej únie

Grécko predsedá Rade Európskej únie v prvej polovici roka 2014 a od 1.júla 2014 bude ďalšou predsedajúcou krajinou Taliansko. Je to už piaty krát, čo Grécko predsedá Rade EÚ od jeho pristúpenia k Európskym spoločenstvám v roku 1981. Posolstvo súčasného gréckeho predsedníctva Európe a celému svetu je „Europe is our common quest and journey – united we sail further“. Táto myšlienka vyjadruje silu zjednotenia krajín v EÚ a dôležitosť spolupráce v únií.

Propagácia predpisov a krokov pre dosiahnutie rastu, boj s nezamestnanosťou, propagácia ekonomickej a sociálnej súdržnosti a štrukturálnych reform, prehlbovanie integrácie a dokončenia hospodárskej a menovej únie, spolu s vonkajšími výzvami, vrátane rozširovania EÚ tvoria rámec priorít gréckeho predsedníctva. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý dotvára kontext predsedníctva sú voľby Európskeho parlamentu.

Hlavné princípy

Zlepšenie občianskej a spoločenskej angažovanosti v EÚ cez predpisy a iniciatívy v nadväznosti na každodenné problémy a neistoty občanov. Preto sa bude snaha zameriavať na okruhy ekonomickej obnovy, zamestnanosti, súdržnosti, mobility občanov Únie a Európskej vnútornej a vonkajšej bezpečnosti. Hlavným gólom je rozvoj Európskej únie v spoločenstve spoločných hodnôt a spoločného osudu pre všetkých jej občanov, ochraňujúc a posilujúc Európsky model.

Prehlbovanie Únie, najmä menovej a hospodárskej únie cez propagáciu predpisov a akcií na zlepšenie počiatočných nedostatkov Eurozóny, ktoré boli odhalené súčasnou krízou. Cieľom zostáva zaistiť neodvolateľnosť spoločnej meny. Euro je základnou stavebnou kockou projektu európskej integrácie. Bude tu tiež boj o konkrétny progres v bankovej únií (Single Resolution Mechanism). V každom prípade všetko prehlbovanie hospodárskej a menovej únie sa bude diať s ohľadom na spoločný trh a bude otvorené aj členským štátom mimo Eurozóny.

Posilnenie demokratickej legitimity Európskej únie a zodpovednosti, kolektívnosti a solidarity medzi členskými štátmi spolu s postupným budovaním Európskej demokracie a rozširovaním občianskych práv.

Organizácia

Rozpočet gréckeho predsedníctva bol stanovený na 50 miliárd eur. Táto čiastka pokrýva všetky náklady vrátane extra výdavkov ministerstiev a iných funkcií spolu s výdavkami na podujatia v Grécku. Cieľom je napriek tomu reálnu cenu predsedníctva ešte znížiť a predviesť tak najekonomickejšie predsedníctvo v histórií EÚ.

Dokumenty k zasadnutiam a meetingom budú stiahnuteľné iba z internetu. Navyše všetky papierenské potreby budú eco-friendly. Tiež všetky podujatia budú v blízkosti hotelov a centier miest, aby bolo možné sa k nim dopraviť pešo. Ak by bolo potrebné, delegáti budú môcť využiť sieť verejnej dopravy).

Zdroj: www.gr2014.eu

Monika Rafajová

Comments

comments