Hajnoš: Máme tu ErasmusPlus, čo vlastne prináša pre študentov?

S novým 7-ročným finančným rámcom pre oblasť vzdelávania v EÚ na roky 2014-2020 prichádza mnoho zmien. Celá politika pre vzdelávanie v EÚ nesie od začiatku tohto roka názov po naujúspešnejšom výmennom študijnom programe Erasme. Jej názov je Erasmus+ (ErasmusPlus) a vďaka nej sa naskytne viac ako 4 miliónom mladých ľudí možnosť absolvovať štúdium, kurzy, stáž či zamestnať sa v zahraničí. Nie len v Európe, ale po celom svete. Celkový rozpočet bol vyčíslený na 14,7 miliardy eur, čo znamená 40% navýšenie oproti minulému obdobiu.

Erasmus+ program kombinuje všetky súčasné vzdelávacie projekty ako Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mládež v akcii a päť medzinárodných kooperačných programov (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu priemyselne vyspelých krajín).

2 milióny vysokoškolských študentov bude mať možnosť študovať či stážovať v zahraničí na viac ako 450 000 stážach. 650 000 tisíc študentov dostane štipendiá na študovanie, praxovanie či prácu v záhraničí, viac ako 800 000 učiteľov, profesorov, lektorov a zamestnancov školstva bude mať možnosť učiť v zahraničí, alebo sa tam vzdelávať. Viac ako 200 000 študentov, ktorí sa rozhodnú vyštudovať kompletné inžinierske štúdium v zahraničí si bude môcť financovať štúdium pomocou Európskeho investičného fondu. Podporovaní tiež budú učitelia, mladí pracujúci a vzájomná spolupráca medzi univerzitami, školami, biznismi a neziskovými organizáciami.

Tri základné ciele Erasmus+

Erasmus+ si stanovil tri základné ciele, najhlavnejším z nich je priblížiť ľuďom možnosti v zahraničí, ktoré sa im naskytujú. Ďalšími cieľmi sú podpora spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami, mládežníckymi organizáciami, biznisom, úradmi a neziskovými organizáciami, reformovanie a modernizácia vzdelávania, neformálneho vzdelávania, podpora a propagácia inovácií, podnikateľov a zamestnanosti.

Vôbec prvý krát zahŕňa politika pre vzdelávanie aj podporu pre šport. Približne 265 miliónov eur bude počas 7 rokov slúžiť na rozšírenie dimenzie športu v Európe, zabezpečovanie fair-play a na boj proti dopingu. Podpora fyzických aktivít tiež ústi k zdravšiemu obyvateľstvu.

A prečo práve Erasmus+?

6 miliónov mladých ľudí v Európe je momentálne nezamestnaných. V Španielsku a Grécku je nezamestnaných viac ako 50% mladých, no na druhej strane majú zamestnávatelia v celej Európe voľných viac ako 2 milióny pracovných miest, na ktoré nemôžu nájsť dostatočne pripravených ľudí. A práve túto “medzeru” chce nový program vyriešiť prostredníctvom nových príležitostí vo vzdelávaní.

Miroslav Hajnoš

Comments

comments