Ihnátová: Naša generácia drží v rukách budúcnosť našich krajín, ekonomiky, EÚ, životného prostredia a politickej situácie

Jednou z najznámejších a najaktívnejších organizácii na svete je AIESEC. Organizácia, ktorá poskytuje mladým množstvo príležitostí v oblasti osobnostného a profesionálneho rozvoja. Orientuje sa na aktívne vzdelávanie (tréningy, semináre, workshopy, národné a medzinárodné konferencie), rozvoj líderských schopností v oblasti stredného a vyššieho manažmentu, organizovanie projektov prospešných verejnosti a najviac spája top talenty z univerzít s firemným prostredím doma i vo svete (diskusie a stretnutia s manažérmi najsilnejších firiem). Dnes sme si pre vás pripravili rozhovor s prezidentkou AIESEC Slovensko 2013/2014, Luciou Ihnátovou.

Lucia, mohla by ste nám priblížiť AIESEC z pohľadu aktívneho člena?
Ak sa ma niekto opýta čo je AIESEC, tak mu väčšinou odpoviem, že AIESEC je globálna organizácia, ktorá poskytuje svojim členom možnosť rozvíjať svoje líderské schopnosti ako aj uplatniť poznatky zo štúdia v praxi a to všetko vo veľmi dynamickom medzinárodnom prostredí. Z pohľadu nášho člena je to ale priestor, kde môže zistiť čo ho baví, v čom je dobrý, dostane možnosť sa v tom zlepšovať a a popri tom pomáhať aj svojmu okoliu a ostatným ľuďom. Získa rozhľad, skúsenosti do budúcej práce a života, precestuje svet a zistí, že aj malé veci dokážu mať veľký pozitívny vplyv na mnoho ľudí.

Pred mesiacom si bola zvolená za prezidentku AIESEC pre obdobie 2013/2014, pred tebou je veľmi aktívny rok, aké sú tvoje vízie? Akým smerom by si chcela posunúť, už teraz jednu z najaktívnejších organizácii na Slovensku?
Budúci rok sa určite bude niesť v znamení našich zákazníkov, uspokojovania ich potrieb a poskytovania najkvalitnejších služieb. Tento rok mám na národnej úrovni AIESEC Slovensko na zodpovednosť externé vzťahy, starostlivosť o zákazníkov a riadenie nášho produktového portfólia, preto je mojhou hlavou úlohou práca so zákazníkmi, čo sa určite odrazí aj na ďalšom roku. Mojou osobnou víziou je smerovať AIESEC Slovensko k tomu, aby sme počúvali našich zákazníkov- či už študentov, spoločnosti a iné organizácie-zistiť aké sú ich potreby a následne vytvoriť také produkty, ktoré im dajú to čo potrebujú. Čo konkrétne to znamená v praxi-bola by som veľmi rada, ak by sa nám podarilo preraziť na domácom trhu vo vybranom odvetví a podporiť export Slovenska prostredníctvom práce zahraničných študentov z vybraných partnerských krajín na Slovensku. Takisto by som bola rada, ak by sa nám podarilo poslať minimálne 250 mladých ľudí na ich zahraničnú stáž snov.

V AIESEC už pôsobíš pár rokov, na ktorý moment rada spomínaš?
Je veľmi ťažké vybrať si iba jeden moment, preto mi na rozum prichádza jeden z tých najčerstvejších. Pred mesiacom som sa zúčastnila globálnej konferencie pre všetkých súčasných a novozvolených prezidentov všetkých 113 členských krajín. Najsilnejším momentom bol deň legislatívneho zhromaždenia, kde všetci prezidenti zasadnú za okrúhly stôl, niečo podobné ako v UN a rozhodujú o budúcnosti najväčšej študentskej organizácie na svete. Vtedy som si uvedomila niekoľko vecí: v prvom rade som človek, ktorý zastupuje hlas Slovenska a moje rozhodnutia reprezentujú všetkých členov AIESEC Slovensko, čo je zatiaľ najväčšia zodpovednosť akú som mala. Takisto ide ale aj o budúcnosť AIESEC ako takého, pretože rozhodnutie, ktoré robíme dnes definuje, ako bude organizácia vyzerať o desaťročia. Zároveň to bolo prvé miesto, kde som videla všetkých 113 kultúr, myslení, pováh, chápaní, postojov na jednom mieste a uvedomila si, že na jednej strane reprezentujem Slovensko, ale som zároveň aj global citizen-globálny obyvateľ.

Vedela by si nám objasniť, prečo by mal študent vycestovať na stáž počas štúdia? Aké benefity môže študent nazbierať na stáži v Indii alebo v Španielsku?
V prvom rade si myslím, že dnes je zhraničná skúsenosť jednou z najväčších devíz mladého študenta. Vidím to hlavne keď sa rozprávam s našimi firemnými partnermi, ktorí si hľadajú zamestnancov študentov alebo čerstvých absolventov.

V AIESEC ponúkame študentom dva druhy zahraničných stáží, pre ktoré sa môžu rozhodnúť. Tou prvou je profesionálna alebo odborná stáž, kde mladý človek cestuje do zahraničia za účelom zlepšenia sa v oblasti, ktorú vyštudoval. Pracuje vo väčšine prípadov v spoločnosti ako full time zamestnanec, kde pretavuje svoje teoretické znalosti do praxe, učí sa ako funguje práve jeho oblasť v inej krajine a buduje si svoj profesionálny profil. To všetko je samozrejme spojené so spoznávaním novej kultúry a krajiny.

Druhým typom stáže je takzvaná dobrovoľnícka stáž, kde študent alebo absolvent pracuje na vybranom neziskovom projekte, či už sa to týka globálnych problémov, interkultúrneho vzdelávania alebo propagácie Slovenska v zahraničí. Hlavným prínosom tejto stáže je v prvom rade silný kultúrny zážitok, kedže dobrovoľníkov je na takýchto projektoch stále viac, ale takisto aj osobný rozvoj, získanie nových pohľadov na svet a objasnenie si svojich priorít. Táto stáž zároveň umožňuje ľuďom aj veľa cestovať, kedže ma väčšinou charakter part-time.

Máš aj ty vlastnú skúsenosť s vycestovaním na stáž cez AIESEC alebo inú organizáciu? Ak áno, môžeš nám ju trošku priblížiť?
Do AIESEC som vstúpila hlavne preto, lebo som mala záujem o vycestovanie na letnú stáž po bakalárskych štátniciach, čo sa mi aj v roku 2010 podarilo. Pracovala som teda 6 týždňov v Istanbule, kde mojou úlohou bolo vzdelávať miestnych stredoškolských študentov o Slovensku, globálnych témach a kultúrnom porozumení. Dokopy na tomto projekte pracovalo 52 stážistov z 27 krajín, čo bola pre mňa najintenzívnejšia medzinárodná skúsenosť. Takisto sa mi odbúrali všetky stereotypy o Turecku a videla som na vlastnej koži, aký vplyv mala táto stáž na môj osobný rozvoj, ale aj na deti, s ktorými som pracovala.

Ako by si zhodnotila momentálnu situáciu v EÚ z pohľadu mladého človeka?
Myslím si, že hlavné témy, ktoré mladého človeka v spojení s EÚ zaujímajú sú možnosti, ktoré mi EÚ ponúka. Na jednej strane je to medzinárodná mobilita vo forme stáží alebo štúdia, ale takisto aj príležitosti v rámci svojho mesta alebo regiónu. Pri podpore medzinárodnej mobility vidím často prípad, kde jednotlivé programy nemajú dostatok záujemcov. Z môjho pohľadu to môže znamenať jednak nižšiu kvalitu samotnej skúsenosti, ktorú program ponúka, alebo jej nedostatočnú propagáciu a integráciu so školským systémom jednotlivých krajín. Myslím si, že myšlienka všetkých programov je výborná, avšak nedostatočne vyzdvihovaná a nie prístupná všetkým študentom či mladým ľuďom. Viac flexibility, dynamiky a intenzívnejšieho prepojenia so systémom vzdelávania by určite prinieslo viac know-how transferu, ekonomického rastu a zkvalitnenia mladých a ich pripravenosti na súčasný pracovný trh.

Pri príležitostiach v rámci regiónu narážam na podporu projektov pre rozvoj komunít, podpory vzdelávania a podobne. Tu vidím veľký priestor na zníženie byrokracie a statickosti systému, kedže aj my sa ako organizácia snažíme o získanie dotácií na projekty, na ktorých pracujeme, avšak súčastné nestavenie procesu takéto snahy značne z môjho pohľadu obmedzuje. EÚ by sa mala snažiť zjednodušiť prístup mladých k takýmto zdrojom, aby boli využívané čo najefektívnejšie a hlavne na projekty prospešné pre spoločnosť.

Čo by si chcela odkázať mladým ľuďom v Európe?
Chcela by som, aby si uvedomili, že naša generácia drží v rukách budúcnosť našich krajín, ekonomiky, EÚ, životného prostredia, politickej situácie. Aký obraz budúcnosti to bude je len na nás, avšak je veľmi dôležité, aby sme sa na túto úlohu pripravovali ako najlepšie vieme a akceptovali ju. AIESEC je len jedna z možností, ktorú dnes mladý človek má, ale myslím si, že je fundamentálne dôležité, aby sme všetci pracovali na tom, aby sme boli lepšími lídrami, osobnosťami a príkladom pre spoločnosť. Preto vyzývam každého, aby túto výzvu prijal a našiel si tie príležitosti, ktoré ho naučia zodpovednosti, kultúrnemu porozumeniu, globálnemu mysleniu a podnikavému postoju. Svet potrebuje novú, silnú generáciu, ktorá bude schopná prekonať všetky nástrahy dnešnej doby.

Miroslav Hajnoš

Comments

comments