Juvenes Translatores: stredoškolská prekladateľská súťaž

V týchto dňoch prebieha registrácia do ďalšieho ročníka stredoškolskej prekladateľskej súťaže. O čo ide? Stredné školy môžu prihlasovať svojich žiakov do súťaže v preklade, organizovanej Európskou komisiou od roku 2007.

Juvenes Translatores je jedinou súťažou svojho druhu, v ktorej si môžu stredoškolskí študenti vyskúšať svoje prekladateľské znalosti a zručnosti v ktoromkoľvek z úradných jazykov Európskej únie. Keďže od 1. júla 2013 sa stalo Chorvátsko ďalším členom EÚ, v tomto roku bude po prvýkrát možnosť prekladať z chorvátčiny, resp. do chorvátčiny.

Cieľom súťaže je priblížiť a zviditeľniť profesiu tlmočníka medzi mladými ľuďmi.

Tento ročník sa uskutoční 28. novembra. Ústrednou témou bude „Európsky rok občanov“, ktorému je venovaný rok 2013.

Prihlásiť sa môžu výhradne študenti narodený v roku 1996.

Víťazi súťaže sa zúčastnia slávnostného odovzdávania cien, ktoré sa uskutoční v Bruseli 8. apríla 2014.

Deadline na podávanie prihlášok je 20. október.

Viac informácii TU.

Filip Sekan

Comments

comments