Kampaň „Mladí pre Trenčiansky kraj“

Myšlienka mladých ľudí z Krajského centra Trenčín Študentskej rady stredných škôl Slovenskej republiky sa stala realitou. Kampaň „Mladí pre Trenčiansky kraj“ vznikol ako projekt určený na zvýšenie participácie a aktívnej spolupráci medzi mladými ľuďmi a samosprávami. Cieľom kampane je okrem zvýšenia záujmu mladých ľudí o veci verejné aj podpora ich vzdelávania, najmä neformálnou cestou.

Myšlienka kampane „Mladí pre Trenčiansky kraj“ nevznikla z hláv troch stredoškolákov, ale z intenzívneho kontaktu s mladými ľuďmi, ktorý vedie Krajské centrum Trenčín ŠRSŠ SR,“ vysvetlil Branislav Gigac, predseda KC Trenčín ŠRSŠ SR a vedúci realizačného tímu kampane.

Kampaň podporili viaceré známe osobnosti, ako napríklad predseda OZ Európsky dialóg perspektívneho postoja Miroslav Hajnoš, poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Neveďalová, prezident ŠRSŠ SR Andrej Barborka a mnoho iných.

Viac informácii o kampani „Mladí pre Trenčiansky kraj“ nájdeš na stránke: www.srss.eu

V prípade záujmu spolupodieľať sa na kampani treba napísať e-mail na adresu: trencin@srss.eu, alebo zavolať na telefónne číslo +421 903 910 726.

Filip Sekan

Comments

comments