Nezamestnanosť mladých alebo o stratenej generácii?

Špeciálne vydanie programu Fórum sa venuje možným riešeniam nezamestnanosti mladých v Európe. Nájdu si mladí ľudia prácu alebo pôjde naozaj o stratenú generáciu? V Európe je bez prace takmer 25 % ľudí mladších ako 25 rokov. Každý štvrtý mladý človek.

Do diskusie sa zapojilo päť zástupcov EP a jeden novinár

Záruka pre mladých

Európska komisia vytvoriť balík odporúčaní pre členské štáty týkajúce sa zavedenia nástroja „Záruka pre mladých“ s cieľom zabezpečiť, aby mladí ľudia vo veku do 25 rokov a absolventi do 30 rokov dostali kvalitnú pracovnú ponuku alebo pokračovali vo vzdelávaní, či stáži do 4 mesiacov po ukončení štúdia na vysokej či strednej škole. Jednoducho, ak by sa vám nepodarilo nájsť si prácu do 4 mesiacov po ukončení školy, tento nástoj by vám mohol pomôcť.

Zamestnaní mladí ľudia, ktorí by prišli o prácu, čo je bohužiaľ v dnešnej dobe normálne, by mohli využiť tento nástroj záruky po 4 mesiacoch nezamestnanosti. V rámci tejto schémy pomoci budú aj konzultácie o skvalitňovaní absolventských stáží, či väčšia podpora mobility.

Chcel by som ešte podotknúť, že 7,5 milióna mladých Európanov bolo v roku 2011 bez práce. Znamená to, že nezamestnanosť stála európsku ekonomiku viac ako 150 miliárd eur. Celkové náklady na zavedenie tejto záruky pre mladých v jednotlivých krajinách, by mali predstavovať len 21 miliárd eur.

Mnoho ľudí v ekonomickom sektore je proti tejto záruke mladých, tvrdia, že EÚ by nemala pomáhať vytvárať umelé pracovné miesta. Týmto by sme mohli spôsobiť zdeformovanie pracovného trhu v Európe.

Miroslav Hajnoš

Zdroj: EuroparlTV

Comments

comments