Nový prílev optimizmu

Po uverejnení výsledkov jarného Eurobarometru sa môžeme potešiť z pozitívnych správ! Až 19 z 28 členských krajín EÚ (nezabudnite!-Chorvátsko vstúpilo do EÚ 1.júla 2013!) sa na budúcnosť EÚ pozerá skôr optimisticky než negatívne.

Keďže tento rok patrí téme európskeho občianstva, prieskum sa zameral aj na túto oblasť. Z počtu 32 694 opýtaných zo všetkých členských štátov a kandidátskych krajín EÚ sa vyjadrilo, že sa cítia byť “Európanmi“. Avšak žial len 46% opýtaných naozaj vie, aké práva, ale aj povinnosti, z európskeho občianstva vyplývajú. Za najvýraznejší úspech EÚ považujeme tieto práva a voľný pohyb 4 ekonomických faktorov: tovaru, služieb, osôb a kapitálu.

A aby sme nezabudli na tak často skloňované euro, napriek poklesu jeho popularity je stále  51% občanov EÚ v prospech spoločnej meny  a občania štátov, ktoré tvoria Eurozónu ju podporujú v pomere 62%. Najpozitívnejší “euro-pocit” majú práve občania štátov, ktoré len nedávno prijali euro, t.j. Slovensko, Slovinsko,  Malta a Estónsko.

Tešíme sa z týchto výsledkov a veríme, že sa aj my prispejeme k lepšej informovanosti o NAŠICH právach aj v ďalších 5 mesiacoch tohto roka európskeho občianstva!

V nasledujúcom odkaze máte možnosť  sa detailne oboznámiť s výsledkami barometra pre SR TU.

Žofia Jakubová

Zdroj informácií: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Foto: Credit © European Union, 2013

Comments

comments