O nás

Európsky dialóg perspektívneho postoja (EDPA) je občianske združenie, založené za účelom podpory a rozvoja európskej identity na Slovensku. Považuje sa za spravodajské médium európskych záležitosti pre mládež na Slovensku. Členovia organizácie veria, že sila Európskej únie spočíva v každom občanovi, pretože občania sú jednými z aktérov politického diania v EÚ, ktoré sa nás každodenne dotýka. Európsky dialóg perspektívneho postoja má za úlohu vytvoriť vzdelávaciu platformu, informovať o európskych záležitostiach a možnostiach občanov Slovenskej republiky v EÚ, najmä mládež. Cieľom je taktiež aktivizovať mladých pro-európsky zmýšľajúcich ľudí, hájiť a presadzovať slovenské záujmy v EÚ.

Európsky dialóg perspektívneho postoja je založený na štyroch pilieroch:

  • Tok kvalitných a overených informácií
  • Podpora iniciatív v európskom priestore
  • Transparentnosť informácií
  • Spájanie pro-európsky aktívnych ľudí a organizácií