Členovia

Aktívne členstvo

 1. Anna Ragančíková
 2. Maria Janočková
 3. David Hluško
 4. Elena Krušková
 5. Eva Cangárová
 6. Filip Sekan
 7. Frencien Bauer
 8. Janka Fintová
 9. Janka Gasperová
 10. Júlia Marcinčinová
 11. Katarína Adamcová
 12. Lucia Zisková
 13. Lukas Okal
 14. Marcela Barčáková
 15. Martina Gabajová
 16. Martina Topercerová
 17. Miroslav Hajnoš
 18. Miroslav Janek
 19. Sabina Másová
 20. Vanda Nutárová
 21. Veronika Vasekova
 22. Žofia Jakubová

Prispievateľ

 1. Veronika Belianska
 2. Maros Korman
 3. Júlia Zacharidesová
 4. Miloš Priškin

Uchádzači 

 1. Vladimira Ledecka
 2. Monika Rafajová
 3. Branislav Gigac
 4. Milan Grieč
 5. Katarína Mináriková