Members

Active membership

 1. Anna Ragančíková
 2. David Hluško
 3. Elena Krušková
 4. Eva Cangárová
 5. Filip Sekan
 6. Frencien Bauer
 7. Janka Fintová
 8. Janka Gasperová
 9. Júlia Marcinčinová
 10. Katarína Adamcová
 11. Lucia Zisková
 12. Lukas Okal
 13. Marcela Barčáková
 14. Martina Gabajová
 15. Martina Topercerová
 16. Miroslav Hajnoš
 17. Miroslav Janek
 18. Sabina Másová
 19. Vanda Nutárová
 20. Veronika Vasekova
 21. Žofia Jakubová

 Contributor

 1. Veronika Belianska
 2. Maros Korman
 3. Júlia Zacharidesová
 4. Miloš Priškin

Candidates 

 1. Vladimira Ledecka
 2. Monika Rafajová
 3. Branislav Gigac
 4. Milan Grieč
 5. Katarína Mináriková