Predsedníctvo a Sekretariát

Výkonným orgánom občianskeho združenia Európsky dialóg perspektívneho postoja je Predsedníctvo, ktoré sa skladá z predsedu, podpredsedu a troch členov sekretariátu. Je to orgán, ktorý tvorí hlavné stratégie a vízie organizácie a snaží sa ich úspešne implementovať v praxi. Zodpovedá taktiež za riadny chod organizácie a rozhoduje o prijatí nových členov.

Predsedníctvo

Miroslav Hajnoš

Predseda
miroslav.hajnos@europskydialog.eu

Žofia Jakubová

Podpredseda
zofia.jakubova@europskydialog.eu

 Secretariat

Katarína Adamcová

profile_adamcova

Vedúca sekretariátu
katarina.adamcova@europskydialog.eu

Miroslav Janek

profile_janek

Tajomník pre finančné záležitosti
miroslav.janek@europskydialog.eu

Eva Cangárová

Tajomníčkou pre styk s verejnosťou
eva.cangarova@europskydialog.eu