Redakčná rada

Redakčná rada zodpovedá za obsah magazínu Európsky dialóg (ED). Rada pozostáva zo šéfredaktora a troch editorov, ktorí úzko spolupracujú s pracovnými skupinami združenia. Úlohou členov redakčnej rady je zabezpečiť, aby každý zverejnený článok bol obsahovo korektný, nekopíroval predchádzajúcu tvorbu rešpektujúc autorké práva.

Sabina Masová

profile_masova

Šéfredaktor
sabina.masova@europskydialog.eu

David Hluško

Editor
david.hlusko@europskydialog.eu

Janka Gasperová

profile_gasperova

Editor
janka.gasperova@europskydialog.eu

Anička Ragančíková

profile_ragancikova

Editor
anna.ragancikova@europskydialog.eu