PRESS Seminár Ružomberok

V pondelok 27. mája mesto Ružomberok hostilo v poradí tretí a zároveň posledný PRESS seminár. Za účasti dvoch europoslancov Miroslava Mikolášika a Vladimíra Maňku, riaditeľa Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu Roberta Hajšela a ďalších vážených hostí sa diskutovalo na témy ako kríza v EÚ, voľby do EP a ich príprava a najmä informovanosť a spôsob informovania verejnosti.

Za Európsky dialóg perspektívneho postoja sa semináru pre novinárov zúčastnili Anna Ragančíková a David Hluško.

Prvou témou bola kríza v Európskej únii. Otázke záchrany krajín, ktoré sa nachádzajú na pokraji bankrotu sa venovala Zuzana Gabrižová, šéfredaktorka EurActiv.sk, ktorá v prezentácii tiež priblížila ako funguje dočasný a trvalý euroval, aký je príspevok Slovenska v eurovale a ako predísť vzniku ďalších štátov typu “Grécko”.

Podľa slov europoslanca Vladimíra Maňku je nestabilita na finančných trhoch spôsobená nejednotnosťou v podpore eurovalu a riešenie vidí v hlbšej integrácii štátov, ku ktorej časom s určitosťou dôjde.

Europoslanci sa tiež venovali čerpaniu eurofondov na Slovensku. Tento rok končí obdobie čerpania eurofondov na roky 2007- 2013 a k 30. marcu 2013 bolo vyčerpaných len 42%, čo hovorí o slabom potenciáli ich čerpania. Príčinou tohto stavu je prílišná opatrnosť firiem a ľudí, ktorým tiež chýba odvaha pri tvorbe nových inovatívnych projektov.

Aktuálnou témou sú voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 22.- 25. mája 2014. Tejto téme sa venoval Robert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie EP na Slovensku (IKEP) v spolupráci s Press Attaché IKEP-u Soňou Mihálikovou Mellak, ktorí hovorili o plánovaných činnostiach v súvislosti s voľbami do EP a o spôsobe informovania širokej verejnosti. Aktivitami pred ale aj počas volieb chcú vzbudiť záujem o tieto voľby na Slovensku a dosiahnuť tak vyššiu volebnú účasť, v porovnaní s poslednými voľbami. Na tieto aktivity bude mať IKEP tento krát o 40% menej financií ako tomu bolo v predchádzajúcom období.

O tom, ako médiá “ne-informujú” o európskej politike z regiónov rozprával publicista Michal Havran, ktorý poukazoval na nedostatky pri komunikácii médií s verejnosťou a na nesprávnosť informácií, ktoré médiá uverejňujú. Spomenuté tiež bolo, že až takmer polovica Slovákov sa cíti byť dostatočne informovaná o svojich právach v Európskej únii, no ani zďaleka ich také množstvo ľudí nevyužíva.

Seminár opäť poukázal na to, aké dôležité je byť dobre informovaný o dianí v EÚ, o EP a o svojich právach. Tieto užitočné informácie môže každý nájsť na stránke IKEP-u www.europskyparlament.sk, na našej stránke www.europskydialog.eu a na mnohých ďalších.

David Hluško, Anna Ragančíková s europoslancom Miroslavom Mikolašíkom

Účastníci semináru.

David Hluško

Comments

comments