Prestížna medzinárodná súťaž Aliante tento rok aj na Slovensku

Prvé kolo štrnásteho ročníka medzinárodnej súťaže Aliante odštartovalo pondelok 3. marca, pričom registrácia bude prebiehať do 6. apríla 2014. Podmienky súťaže sú veľmi jednoduché. Participanti musia byť vo veku od 15 do 19 rokov, musia mať status stredoškolského študenta, emailovú adresu a byť registrovaní na web stránke súťaže.

Aliante je medzinárodná súťaž určená pre stredoškolákov, ktorej cieľom je otestovať nie len ich teoretické vedomosti, ale taktiež preveriť ich fyzickú a psychickú výdrž. Aliante pozostáva z troch súťažných kôl. Zatiaľ čo prvé dve kolá sú zamerané na teoretické vedomosti z oblasti medzinárodných vzťahov, politológie, histórie, bezpečnosti a geografie, cieľom  medzinárodného finále, tretieho kola, je otestovať schopnosti študentov spolupracovať za sťažených podmienok v medzinárodne zmiešaných tímoch a preskúmať ich rozhľad.

Historicky po prvý krát sa medzinárodné finále uskutoční na území Slovenska, konkrétne vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť. Pre prvých päť najlepších tímov, ktoré obstoja v ťažkej medzinárodnej konkurencii, je tento rok pripravený nezabudnuteľný výlet do Nemecka, ekonomickej a politickej veľmoci Európy. Všetky náklady spojené s finále, ale i cestou víťazov do Nemecka sú plne hradené organizátormi. Participanti minulých ročníkov mali možnosť navštíviť vojenské základne, veľvyslanectvá, ale taktiež vyskúšať si let vojenským lietadlom, streľbu, či prehliadku ponorky a mnohých iných zaujímavých miest, ktoré sú turistom bežne nedostupné. V minulosti to boli krajiny ako Gruzínsko, Švédsko, Čierna Hora, Spojené štáty americké a mnohé iné.

Tento rok sa na súťaži spolu so Slovenskom zúčastnia tímy z desiatich krajín sveta. Okrem súťažiacich z krajín Európskej únie, to budú i študenti z Gruzínska, Kanady a Ukrajiny. V predchádzajúcich ročníkoch sa slovenskí študenti úspešne umiestnili na popredných miestach a mali tak možnosť navštíviť jedinečné krajiny a okúsiť nezabudnuteľné zážitky.

Primárnym cieľom Aliante je jedinečným spôsobom, kombináciou teoretických vedomostí s praktickými zručnosťami, zvyšovať povedomie verejnosti o zahraničnopolitických a bezpečnostných otázkach. V neposlednom rade sa študenti stredných škôl a ich blízke okolie bližšie oboznamujú s fungovaním Severoatlantickej aliancie a získavajú tak väčší rozhľad v medzinárodných súvislostiach.

Všetky potrebné informácie sú dostupné na stránke www.project-aliante.org.

Autor: Lenka Koczová

Euroatlantické centrum

Comments

comments