Richard Ďurana: Existujú dva svety – vedecký a ten hodnotový

Richard Ďurana pracuje ako riaditeľ v INESS od začiatku jeho činnosti v roku 2006.Po ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave absolvoval postgraduálne štúdium na Chemickom ústave SAV, kde pracoval ako vedecký pracovník – biochemik. Venuje sa hospodárskej politike, verejným financiám, duševnému vlastníctvu.

Pán Ďurana,predstavili by ste nám,prosím,INESS?

INESS vznikol na sklonku roku 2005 ako občianske združenie s tým,že sme s aktívnou prácou začali s kolegami už v roku 2006. Všetci zakladajúci členovia,teda ja,môj brat Radovan a Juraj Karpiš sme opustili svoje vtedajšie zamestnania. Ja som pracoval ako vedecký pracovník v Slovenskej akadémii vied,kde som vyvíjal vakcíny proti kvasinkovým ochoreniam.Už predtým sme publikovali do novín,časopisov a poukazovali na to,že Európska únia neprináša nevyhnutne len pozitíva.Do vášnivého euronaivizmu, kedy sa EÚ spájala v očiach verejnosti takmer výlučne s cestovaním bez pasu, sme chceli priniesť viac racionálneho uvažovania. Vznikom EÚ nedošlo len ku vytvoreniu priestoru pre výkon 4 základných slobôd,ale aj ku  väčšiemu množstvu regulácii a stále dochádza k pokračovaniu centralizácii moci. Priepasť medzi občanom a európskou exekutívou sa zväčšuje. Netušili sme ako dlho projekt INESS vydrží,koľko grantov a sponzorov získame. Postupne sme sa však etablovali a stali sa kredibilným partnerom jednak pre odbornú obec,novinárov ale aj širšiu verejnosť. Na budúci rok oslávi INESS už 10 rokov.

Verejnosť vám dáva nálepku libertariánskeho think-tanku,súhlasíte s tým?

My sme klasický protrhový,free-market think-tank. Sú dva svety – jeden je vedecký a druhý ten hodnotový. Ekonómia ako taká nie je ľavicová ani pravicová,ekonómia skúma dôsledky ľudského konania samozrejme aj samotné skutočnosti,ktoré ho ovplyvňujú. Pri našom argumentovaní,hodnoteniach a vo výstupoch sa k témám snažíme pristupovať hodnotovo neutrálne. Rovnako kritizujeme pravicovú vládu ako ľavicovú, ak predkladá návrhy, ktoré podnikateľom a občanom uškodia.Preto by som rád oddelil ideológiu od toho,čo INESS skutočne robí.To, či sa niekto považuje za liberála alebo neliberála,je už každého osobná vec a vplyv na činnosť INESS nemá.

Mohli by ste mi stručne zhrnúť prácu INESS?

Záber INESS je skutočne široký.Na to,aby sme ku legislatívnym zmenám vyjadrovať vôbec mohli,tak s určitea musíme venovať hĺbkovým analýzam konkrétnej oblasti, mnohé z nich publikujeme. Pravidelne publikujeme policy papers, ktoré okrem analýzy problému obsahujú aj návrhy na jeho riešenie. Publikujeme vlastné knihy i predklady kníh.Organizujeme veľké medzinárodné  konferencie za účasti špičkových speakrov od slávnych novozélandských reformátorov z 90-tych rokov po ministrov financií a spravodlivosti,ktorých práca skutočne prispela k nižším zásahom štátu do hospodárstva,čo viedlo ku zvyšovaniu zamestnanosti a rýchlejšiemu ekonomickému rastu vďaka deregulácii.Okrem nich robíme akcie určené pre lokálne publikum,či už ide o dôchodky,zdravotný systém alebo verejné financie vôbec.

Venujete sa aj ekonomickej výchove mladých ľudí?

Určite áno,a to počas celého roka. Prednášame na stredných a vysokých školách.Vlajková ľod nášho vzdelávania je Seminár rakúskej ekonómie,na ktorom zvyčajne vystupuje 8 rečníkov,z nich s zahraniční a 6 domáci odborníci.Tento rok prijal pozvanie aj prof.Lawrence White,najväčší odborník na teóriu a históriu slobodného bankovníctva.SREK dopĺňa podujatie Liberty Camp,týždenný vzdelávací projekt s interdisciplinárym záberom, či Podnikateľský kemp, určený pre ľudí s podnikateľským nápadom, ktorý im ma ukázať praktické stránky podnikania a naviesť ich do reálneho zužitkovania nápadu.

Na základe vášho zámeru priblížiť ľudom fungovanie štátneho rozpočtu vznikol projekt Cena štátu. O čo všetko sa prostredníctvom neho snažíte?

Cena štátu jednoducho a uchopiteľne vysvetľuje ,čo sú verejné financie a ako sa s nimi nakladá. Verejnosti známe sú vizuálizácie Účet za služby štátuVesmír verejných výdavkov,ktorý posielame každoročne na všetky stredné a vysoké školy. Zorganizovali sme viac ako 100 prednášok pre viac než 4000 študentov a takmer 600 učiteľov vo všetkých kútoch Slovenska.Tento projekt dosiahol už viacero medzinárodných ocenení.Rodina Ceny štátu  sa začala postupne rozrastať,kedže sa nám ju podarilo exportovať napríklad do Gruzínska,Bieloruska,Poľska či na Island. Komunikujeme aj s partnermi na Ukrajine,kde by mala byť Cena štátu tiež onedlho spustená.

Širšia verejnosť vás začala vnímať aj vďaka finančnej kríze, ku ktorej ste sa skutočne veľmi často vyjadrovali a stále vyjadrujete.

Kolega Juraj Karpiš  dávno pred dlhovou krízou krajín predpovedal ,že jedným z dôsledkov spoločnej meny bude kríza. Tým,že sa dôkladne venuje teórii hospodárskych cyklov a výborne rozumie monetárnu systému,vedel ako jeden z mála zrozumiteľne vysvetliť to, prečo kríza prišla a čo skutočne znamená.

Aký je váš názor na dnes už prebujnenú európsku legislatívu?

Regulácii je objektívne veľké množstvo. Podnikateľské prostredie má čo robiť,aby vôbec malo kapacity na sledovanie legislatívy,o schopnosti dostatočne na ňu reagovať nehovoriac. Z môjho pohľadu je slovenská vláda až naškodu priveľmi iniciatívna pri transpozícii smerníc EÚ do vnútroštátneho právneho poriadku. Ide o o tkzv.Gold-plating,teda o presah podmienok smerníc. Slovensko sa ich snaží často implementovať skôr,než to vyžaduje samotná Európska komisia.Týka sa to napríklad zdravotných prehliadok,ktoré musia vykonávať zamestnávatelia, rôznych emisných kvôt a podobne. Zvyšujú sa tým náklady,čo si ešte nie príliš bohaté Slovensko nemôže dovoliť. Snahou Európskej komisie už dnes nie je odstraňovať nezmyselné predpisy, chyby sa len nabaľujú a jednoduchý človek sa v nich skutočne nevyzná.

Aký je Váš osobný názor na euro ako také?

Myslím si,že dnes už málokto pochybuje o tom,že projekt eura bol vyslovene politickým projektom.Existujú mnohé prepisy európskych politikov,ktorí považovali nemeckú marku za jadrovú zbraň fackajúcu všetkých nehospodárnych politikov naprieč Európou.Občania krajín Francúzska,Talianska a iných krajín videli,že kúpna sila ich peňazí klesá vo vzťahu k marke, ak sa ich politici správajú nehospodárne. Ich odpoveďou bola snaha prekryť  vlastnú nezodpovednosť vykonštruovaním eura.

Oslovovali vás už politické strany s ponukou užšej spolupráce?

Pri našej práci a mediálnej expozícii to asi nikoho neprekvapí. Sme však apolitická organizácia,ktorá konzistentne pracuje na základe vymedzených pravidiel. Exekúciu myšlienok nechávame na iných, my sa ich snažíme len generovať a ponúkať ľudom i politikom náš pohľad na ne.

 

 

Nemrzí vás, že sa často aj odborné diskusie za účasti politikov uberajú smerom vzájomných výčitiek?

Nedá sa tomu vyhnúť.Počítame s tým,že pravidlá politického sveta sú úplne iné ako toho odborného. Nečakáme,že si od nás politici vezmú príklad a každý návrh okamžite pretavia do legislatívneho návrhu.Dosahovanie spoločenských zmien je dlhodobá záležitosť založená na konzistentnej a poctivej práci. Snažíme sa vygenerovať dobré návrhy a je nám už jedno, či ich aplikuje ľavicová alebo pravicová alebo dokonca nejaká technokratická vláda. Osobné animozity politikov sú súčasť života, na ktorú sme sa adaptovali.

Načrtli by ste nám na záver INESS v krátkodobom a možno aj dlhodobom horizonte?

V súčasnosti rozbiehame projekt o Rómoch,o ktorých existuje všeobecne zažitý stereotyp až mém.Podľa nášho názoru je všeobecné presvedčenie, že Rómovia sú veľkým problémom pre štátny rozpočet,hlúposť prameniaca z neznalosti. Pôjde o akýsi mythbusting projekt.Okrem toho dokončujeme knihu,ktorá bude určitým sprievodcom krízy.V budúcnosti sa budeme určite snažiť rozširovať okruh našich aktivít.

Autor: Milan Grieč

Comments

comments