Sledovanie občanov EÚ prostredníctvom internetu zo strany USA

Dnes (11.6.2013) v Európskom parlamente v Štrasburgu Jaroslav Paška ako jediný zo slovenských europoslancov vystúpil na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu, v mene politickej Skupiny Európa slobody a demokracie, k téme sledovania občanov EÚ prostredníctvom internetu zo strany USA – program NSA PRISM.

Europoslanec Paška: ”Priznám sa, že ma znechutili uniknuté informácie o tajnom programe PRISM Národnej bezpečnostnej agentúry Spojených štátov amerických, ktorá od roku 2007 zbiera, vyhodnocuje a archivuje elektronické komunikácie našich občanov prechádzajúce cez zariadenia amerických firiem.

Tento postup americkej administratívy je exemplárnou ukážkou porušovania práva európskych občanov na ochranu ich osobných údajov.

Preto dnes musíme razantne zareagovať na zneužívanie nových technológií americkými úradmi na špicľovanie osobného života našich občanov.

Nezákonné sledovanie súkromnej komunikácie občanov je trestné v Európe aj v Spojených štátoch.

Preto sa americké spoločnosti, ktoré umožnili prístup k súkromnej komunikácii našich občanov americkej bezpečnostnej agentúre, dopustili porušenia práva Európskej únie a je našou povinnosťou vyšetriť rozsah tohto zásahu do súkromia našich občanov a prijať voči nim rovnaké opatrenia a sankcie aké prijímame voči daňovým podvodníkom, či iným porušovateľom práva Únie zo zahraničia.

Na záver p. europoslanec dodal: Paranoidné správanie sa našich amerických partnerov je naozaj odsúdeniahodné.

Miroslav Hajnoš

Zdroj: Facebook p. europoslanca Jaroslava Pašku
Foto: Credit © European Union, 2013

Comments

comments