Lucia Lopošová bola zvolená za prezidentku Európskej sekcie Asociácie Erasmus Mundus (EMA)

Európska sekcia Asociácie Erasmus Mundus je najväčšou v celej asociácii a má až 2000 členov. Väčšina podujatí a aktivít EMA sa odohráva v Európe, preto stáť na čele tejto sekcie je pre Luciu Loposovú obrovská výzva a prináša aj mnoho rozhodovania ohľadom rozpočtu a plánovania aktivít.

Jej hlavnou úlohou bude pripraviť spolu s výkonnou radou ciele a stratégiu ďalšieho rozvoja študentskej siete Erasmus Mundus v Európe a zabezpečiť, aby boli ciele pred ukončením mandátu splnené. Nasledujúce výkonné obdobie prinesie aj zmeny. Na poslednom valnom zhromaždení sa členovia EMA rozhodli, že chcú z asociácie spraviť oficiálnu inštitúciu, čo so sebou prinesie mnoho nového.

„Som rada, že boli so mnou do výkonnej rady zvolení veľmi schopní ľudia, s ktorými zdieľame názory na budúci vývoj EMA v Európe. Som si istá, že ma podržia a spolu vytvoríme zopár úspešných projektov v nasledujúcich dvoch rokoch. Zdieľame názor, že Európska sekcia doposiaľ nemala jasnú víziu a za prioritu považujeme vybudovanie silnejšej európskej komunity.“ dodala Lopošová .

Lopošová sa ako prezidentka chce venovať najmä budovaniu dobrého mena Erasmus Mundus v Európe a budovaniu partnerstiev s inými študentskými a mládežníckymi organizáciami ako aj aktívnemu networkingu vo vnútri komunity.

Voľby do výkonnej rady jednotlivých sekcií EMA

Voľby do výkonnej rady jednotlivých sekcií EMA sa konajú každé dva roky a nakoľko sa volebné obdobie predošlej výkonnej rady skončilo v júni 2013, nábor a samotné voľby sa konali po tohtoročnom valnom zhromaždení EMA začiatkom júna.

Lopošová spomína, že pred jej účasťou na valnom zhromaždení v Barcelone zachytila len informáciu o tom, že sa budú konať voľby a pozícia prezidenta ju veľmi zaujala nakoľko už dlho bola aktívna v asociácii a prišiel jej čas posunúť sa ďalej. Momentálne Lopošová žije v Singapúre, preto sa najprv rozhodla nekandidovať.

„Môj názor zmenilo až valné zhromaždenie a osobné stretnutie s bývalou výkonnou radou ako aj ďalšími členmi EMA, ktorí mi vyjadrili podporu a motivovali ma ku kandidatúre.“ poznamenala Lopošová.

Miroslav Hajnoš

Photo: ESN Slovensko

Comments

comments