Speaking tour v Trnave

Centrum pre európske záležitosti (CEA) a Slovenská atlantická komisia (SAC), v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu, Vás pozývajú na diskusiu v rámci SPEAKING TOUR:

EURÓPSKA ÚNIA A SLOVENSKO – ČO SA ZMENILO ZA DESAŤ ROKOV ČLENSTVA?

Na pôde Trnavskej univerzity v Trnave vystúpia 8. apríla o 10:30 odborníci na európske témy. Vladimír Bilčík (analytik SFPA), Martin Klus (politológ UCM) a Ivan Štefanec (člen Výboru pre európske záležitosti NR SR) budú diskutovať o zmenách na Slovensku a v Európskej únii, ku ktorým prispelo členstvo Slovenska v EÚ. Diskusia sa bude týkať postavenia mladých ľudí na Slovensku, zmenách na pracovnom trhu, v ekonomike a hospodárstve a životnej úrovni Slovákov. Rečníci budú hovoriť aj o ďalšom smerovaní integrácie, o bankovej únii a snahách o federatívne usporiadanie EÚ.

Diskusia je súčasťou série podujatí Speaking Tour, organizovanej v rámci projektu votEUzen – Národný konvent mladých. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o európskych témach medzi mladými ľuďmi a podnietiť mladých, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu.

Projekt votEUzen – Národný konvent mladých je organizovaný Centrom pre európske záležitosti (CEA) a Slovenskou atlantickou komisiou (SAC), v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku. Projekt podporila Európska komisia v rámci programu Mládež v akcii. Záštitu nad projektom prevzal podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

 

Comments

comments