Stáž v súdnom dvore Európskej Únie

Asset

Súdny dvor Európskej únie ponúka každý rok množstvo platených stáží na obdobie najviac piatich mesiacov. Stáže sa uskutočňujú najmä na Riaditeľstve výskumu a dokumentácie, v Službe Tlač a informácie, na Generálnom riaditeľstve prekladov a na Riaditeľstve tlmočenia.

Momentálne prebieha registrácia na obdobie od 1. marca 2014 do 31. júla 2014, teda formulár treba odoslať najneskôr 30. september 2013. Rozhodujúci je dátum podania na pošte. Z organizačných dôvodov je potrebná dobrá znalosť francúzštiny.Žiadatelia musia byť držiteľmi univerzitného diplomu v odbore práva alebo politických vied s prevahou práva alebo, pokiaľ ide o stáže na Riaditeľstve tlmočenia, diplomu konferenčného tlmočníka. Je potrebné, aby si vytlačili a vyplnili pripojený formulár TU a poštou ho poslali spolu s podrobným životopisom a kópiami diplomov a/alebo potvrdení na adresu Súdny dvor Európskej únie, sekcia ľudských zdrojov, Bureau des stages, GEOS 3032, L 2925 Luxemburg.

Stáže na Riaditeľstve tlmočenia v trvaní desať až dvanásť týždňov sú určené predovšetkým mladým absolventom odboru konferenčného tlmočenia, ktorých jazykové znalosti a ich kombinácie sú v záujme tohto riaditeľstva. Cieľom je umožniť mladým tlmočníkom zdokonaľovať sa v tlmočení osobitne v oblasti práva, čo súčasne vyžaduje prípravu spisov, prieskum terminológie a praktické skúsenosti v „tlmočníckej kabíne”. Vyžaduje sa pasívna znalosť francúzštiny. Počas súdnych prázdnin sa nepojednáva.

Súdny dvor je súdnym orgánom Európskej únie a v spolupráci s vnútroštátnymi súdmi členských štátov dohliada na uplatňovanie a jednotný výklad práva Únie.

Súdny dvor Európskej únie sídli v Luxemburgu a skladá sa z troch súdov: Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu. Tieto tri súdne orgány vydali od začiatku svojej činnosti približne 15 000 rozsudkov.

Oficiálny web TU.

Miroslav Hajnoš

Zdroj: Súdny dvor Európskej únie
Foto: Credit © European Union, 2013

Comments

comments