Tím eD sa po prvýkrát oficálne stretol v Bratislave

Členovia Európskeho dialógu perspektívneho postoja otvorili prvé oficiálne valné zhromaždenie eD, na ktorom prebrali dôležité otázky fungovania celého tímu, a najmä jeho budúcnosť.

V sobotu 11. mája 2013 sa oficiálne otvorilo stretnutie, ktoré prebiehalo vo veľmi príjemnej atmosfére v kruhu mladých ľudí. Medzi najhlavnejšie a najzaujímavejšie body zhromaždenia patrili voľby predstavenstva, revíznej a redakčnej rady.

Predsedom sa stal zakladateľ eD – Miroslav Hajnoš a podpredsedníčkou sa stala Žofia Jakubová, momentálne pôsobiaca v Štrasburgu. Naším tajomníkom pre finančné záležitosti je Miroslav Janek, tajomníčkou pre styk s verejnosťou Evka Cangárová a sekretariát prevzala Katka Adamcová.

A to nie je všetko! Odteraz budeme pracovať ešte efektívnejšie a konkrétnejšie, keďže sme sa rozdelili do pracovných skupín zameraných na určitú oblasť týkajúcu sa EÚ. E-magazín ani náš web tak nebude ochudobnený o žiadnu zo zaujímavých tém, práve naopak, budete mať šancu načerpať veľké množstvo informácií z ekonomiky, práva, IT, vzdelávania a kultúry, či získať informácie ohľadom politiky a inštitúcii EÚ.

Súčasťou valného zhromaždenia boli workshopy, na ktorých sme sa rozdelili do skupín a pracovali na príprave a prezentácii tematických príhovorov. Veľmi dôležitou časťou bola príprava stratégie eD a jeho pôsobnosť na európskej, národnej ale aj lokálnej úrovni.

Zaujímavým workshopom bola prednáška Lukáša Okála a Miroslava Hajnoša, ktorí nám priblížili fungovanie sociálnych sietí, ako je facebook a twitter a vysvetlili zásady používania a správania sa na týchto komunikačných kanáloch, ktoré využíva veľká časť európskych organizácií a inštitúcií.

Pravidelné informovanie vás, čitateľov a podporovateľov o dianí v EÚ, patrí medzi hlavné ciele eD, ktorých sa budeme naďalej držať a tak pripravovať stále čerstvé a zaujímavé témy pre mladých.

Anna Ragančíková

Comments

comments