Magazín

Vitajte na stránkach mesačníku Európsky dialóg perspektívneho postoja. Predstavujeme Vám prvý unikátny mesačník svojho druhu na Slovensku. Sme skupina mladých ľudí, ktorí sa rozhodli písať o veciach európskych. Našou hlavnou úlohou nie je navzájom si konkurovať, ale spájať ľudí, organizácie, inštitúcie a vytvoriť informovanú spoločnosť na Slovensku. Mesačník bude vychádzať 19. deň v mesiaci. Prvé číslo bolo uverejnené 19. marca 2013.