August

eDitoriál

Milí čitatelia,

V augustovom čísle magazínu sme si pre Vás pripravili rozhovor s prezidentom Študentskej rady SŠ SR Andrejom Barborkom. Mladým človekom, ktorý sa zaoberá mládežníckou politikou a svojou proaktivitou prispieva k tomu, aby sa veci v slovenskom školstve menili k lepšiemu.

Rovnaké postavenie mužov a žien ešte ani dnes nie je samozrejmosťou. EÚ si preto dáva záležať aj v oblasti rodovej rovnosti a rovnakých príležitosti v pracovnej sfére. Problematiku rodovej rovnosti Vám bližšie predstaví europoslankyňa Katarína Neveďalová.

Nadväzovať obchodné partnerstvá už dávno nie je obmedzené len na naše územie. Enterprise Europe Network je sieť, ktorá podporuje malé a stredné podniky, aby si svoje miesto našli aj na trhu európskom. Dozviete sa aj viac o projektoch, ktoré majú zvýšiť povedomie o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014, ale aj o tom, že geometriu má aj EÚ.

Pevne veríme, že tieto aj všetky ostatné články Vás svojím obsahom zaujmú a spríjemnia posledné prázdninové dní.