Jún

eDitoriál

Milí čitatelia,

Mnohí z vás už možno okúsili štúdium v zahraničí cez program Erasmus, a mnohí sa možno ešte len chystáte. O obľúbenosti tohto výmenného programu niet pochýb. Spoznáte ako funguje štúdium na univerzite v inej krajine, načerpáte nové vedomosti a rozšírite si obzory. O to, aby takúto skúsenosť načerpalo, čo najviac z vás sa stará aj iniciatíva Fraternité 2020.

Chodiť na mobility alebo stážovať v európskych inštitúciách odporúča aj poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik. Uznávaným sa stal aj pre svoju odbornosť v oblasti bioetiky. Odboru, ktorý sa stará o to, aby veda a výskum neostali len v rovine vedeckej, ale aj humánnej. Byť humánnym, znamená aj dodržiavať ľudské práva. Práve tie sa stali centrom nepokojov v Turecku. Násilné potlačenie pokojných protestov, policajná represia, obmedzenia v slobode prejavu a prístupu k informáciám sa stali iskrou v ohni pre boj za demokratickejšiu krajinu. V prípade týchto protestov sa do negatívneho svetla dostali aj turecké média, ktoré vo svojej elementárnej úlohe informovať, zlyhali. Častokrát dôvodom takýmto zlyhaní médií je aj ich nesloboda. O elimináciu takýchto negatívnych javov sa bude zaoberať monitoring v členských štátoch EÚ. Od 1.júla bude novým členským štátom Chorvátsko, ktoré svojim vstupom neprinesie bližšie len ,,slovenské more”, ale bude to predovšetkým novou kapitolou pre samotnú krajinu.

V štvrtom čísle magazínu vám prinášame články z rôznych oblastí, a preto veríme, že vás ich obsah záujme, a možno aj inšpiruje k tomu, aby ste sa stali súčasťou tímu.

Sabina Masová