Marec

Editoriál

Vážení čitatelia.

profile_hajnosSme veľmi radi, že sa k vám dostal online magazín pod názvom Európsky dialóg perspektívneho postoja. Úvodom vás oboznámim s odpoveďou na otázku: “ Prečo sa mladí ľudia rozhodli písať o EÚ?” Sme si vedomí, že momentálne prechádzame krízou ekonomickou, či krízou dôvery. Nie je to však prvá kríza, ktorú zažívame v Európe od druhej svetovej vojny. Každá kríza nám signalizuje, aby sme pribrzdili, zhodnotili naše úspechy/neúspechy a išli ďalej s väčšou silou, rozvahou a energiou. Veríme, že projekt EÚ je projektom mieru a našej spoločnej budúcnosti. Chceme ukázať Slovensku, že naša generácia nie je stratenou generáciou, ako mnohí tvrdia. Práve preto, že nám záleží na našej spoločnej budúcnosti, ako aj budúcnosti Európy, sme sa rozhodli vytvoriť mesačník, obsahom ktorého budú články, približujúce dianie v tejto oblasti. Všetky zverejnené články sú písané mladými ľuďmi vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí sa mesačníku venujú na dobrovoľnej báze.

Máme záujem v tejto činnosti aj naďalej pokračovať, ale bez vás, čitateľov, by to nemalo zmysel. Preto prosíme: Čítajte pozorne, hovorte o nás s priateľmi, zdieľajte naše články, dajte nám spätnú väzbu. Pretože ak vy nás budete čítať, my pre vás budeme radi písať ďalej. Každý jeden čitateľ je veľmi dôležitý. Veríme, že dokážeme meniť veci! My chceme zmeniť našu generáciu na generáciu budúcnosti. Podarí sa nám to?

My sme už spravili prvý krok a vy?

Miroslav Hajnoš