Ženy a ekonomická kríza

mirko_ezkv

Európsky parlament organizoval seminár “Ženy a ekonomická kríza” začiatkom marca v Bruseli. Na seminári sa zúčastnili novinári z celej EÚ ale aj špeciálny hostia z Európskeho parlamentu, Európskej komisie a tretieho sektora, vrátane niekoľkých europoslankýň, podpredsedníčky Európskeho parlamentu či komisárky Viviane Redingovej. Na tomto seminári sa zúčastnil aj Európsky dialóg perspektívne postoja v zastúpení Miroslava Hajnoša.

Diskutovali sme o najaktuálnejšom návrhu Európskej komisie na vyššie zastúpenie žien v dozorných radách európskych organov. Seminár bol spojený s premietaním filmu LOUISE WIMMER a recepciou. Novinári sa zúčastnili aj na “Interparliamentary Committee meeting” za účasti poslankýň národných parlamentov a takisto výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť.

Chcel by som poznamenať, že výbor pre práva žien a rodovú rovnosť sa skladá prevažne zo žien, ale predsedom aj europoslanec zo Švédska pán Mikael GUSTAFSSON. Slovensko reprezentujú europoslankyne Edit Bauer, Anna Zaborská a náhradník Katarína Nevedalová, ktoré sa v čase seminára v Bruseli zúčastnili na diskusii za okrúhlym stolom „Ako kríze čelia ženy?“ v Nitre.

Počas seminára som sa stretol a diskutoval o danej problematike aj s naším Europoslancom Miroslavom Mikolašíkom.

Miroslav Hajnoš

Comments

comments